Wat doet Annejil?

verbindingIn mijn loopbaan heb ik altijd veel gewerkt met anderen. Anderen als collega, klant, opdrachtgever etc. Verbinding maken is daarin niet altijd vanzelfsprekend. De westerse maatschappij is ingericht op individualisme, jezelf redden en daarbij de ander niet nodig hoeven hebben. Maar wat ik ook heb geleerd is  dat ieder mens wel verbinding nodig heeft. Een verbinding die er vaak niet is, of die vaak alleen functioneel/economisch is. Als je dan die ander nodig hebt, kan het gebrek aan verbinding leiden tot conflict. Vanwege het eerder genoemde individualisme wordt het dan “ik” tegen de “ander(en)”.  Mijn missie als mediator, trainer en coach is om die verbinding weer tot stand te laten komen. Het contact weer te herstellen, zoals een centraliste in de vorige eeuw. Het contact tussen leidinggevende/organisaties en medewerker, tussen familieleden, of met jezelf. Want soms kun je ook de verbinding met jezelf verliezen. Weer op zoek naar (kern)waarden om van daaruit met helderheid van motieven de ruis van de lijn te halen en weer samen te  komen.

Daarnaast verzorg ik trainingen bij Nocht Akademy op het gebied van motiveren, persoonlijk leiderschap en inzetbaarheid. Meer over duurzame inzetbaarheid en bedrijfsprogramma’s op maat vindt u bij Nocht oan it wurk.


Wie is Annejil?

Made in Korea, Nederlandse sinds 1976 en opgegroeid in Fryslân. Gekscherend stel ik me regelmatig voor als FriKo (Friese Koreaan). Die twee werelden typeren mij: ik heb het nuchtere Friese, maar ook het felle Koreaanse in me.

Mijn voornaam is afgeleid van pake Jelle en beppe Antje, prachtig samen gevoegd tot Annejil. Suk, hoewel dat echt een Nederlandse naam is, is ook een Koreaanse naam en daar betekent het rots/steen. Twee werelden: Oost en West is wat Annejil typeert. Enerzijds ingetogen en analytisch, anderzijds open en direct.

Lees meer over Annejil · Annejil op LinkedIn